bildirilmək

bildirilmək
məch.
1. Məlumat verilmək, xəbər edilmək, xəbərdar edilmək. İclasın olacağı gün hamıya qabaqcadan bildirilmişdir.
2. Anladılmaq, başa salınmaq, hiss etdirilmək. Əgər ona bildirilsəydi, belə etməzdi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • bildirilmə — «Bildirilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəşf — ə. 1) meydana çıxarma; açma, tapma; 2) bilinməyən bir yeri və ya bir şeyi tapıb üzə çıxarma; 3) yoxlama, müayinə etmə; 4) kəşfiyyat; 5) sufilərdə: bir sirrin Allah tərəfindən bir adama bildirilməsi; ilham. Kəşfi əsrar sirlərin açılması …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • anladılmaq — məch. Başa salınmaq, qandırılmaq, bildirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • demək — 1. f. 1. Bir fikri şifahi surətdə ifadə etmək, bəyan etmək, söyləmək, bildirmək. Söz demək. Düzünü demək. – <Aslan bəy:> . . O, bir söz dedimi, heç bir zaman unutmaz. C. C.. // Bir fikri yazılı surətdə ifadə etmək, yazmaq. Müəllif öz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • deməli — 1. sif. Deyilməsi, bildirilməsi lazım gələn, deyəcək; deyiləsi. <Zaman:> Zarafat qalsın kənarda, sənə bir neçə deməli sözüm var. Ə. H.. 2. bax demək 2. . . İki adam əvəzinə bir adam işləyəcək, deməli, iki maaş əvəzinə bir maaş veriləcək. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşitdirilmək — məch. Hiss etdirilmək, qulağına çatdırılmaq, xəbərdar edilmək, bildirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gizli — 1. sif. Başqası, ya başqaları üçün sirr olan, onlardan gizlədilən, çoxlarına bəlli olmayan, bilinməz olan, məlum olmayan. Gizli müqavilə. // Məxfi. Gizli məktub. Gizli sənəd. Gizli qalmaq – heç kəsə məlum olmamaq bildirilməmək. Qalmasın sözlərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gizlədilmək — məch. 1. Gizli yerə qoyulmaq, gizli yerdə saxlanılmaq, yeri bildirilməmək, qapadılmaq. Şeylər gizlədilmişdir. 2. Gizli saxlanılmaq, açılmamaq, deyilməmək (fikir, niyyət) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pünhan — sif. və zərf <fars.> Heç kəsin bilmədiyi; gizli, xəlvət. Nə sözüm, söhbətim, nə həmdəmim var; Dərdim ürəyimdə pünhan, ağlaram. S. V.. Pünhan olmaq – 1) gizli olmaq, xəlvət olmaq, başqasına bildirilməmək, gizlədilmək. <Kəndli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qandırılmaq — məch. Anladılmaq, başa salınmaq, bildirilmək, öyrədilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”